"W obecnych działaniach rządu oraz instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę jest za mało konkretnych efektów. Samo bowiem uspokajanie, że nasza gospodarka ma solidne podstawy, że nasz system finansowy jest zdrowy, może doprowadzić do sytuacji, gdzie zupełnie nie będziemy gotowi, gdy kryzys do Polski dotrze. W związku z tym uznaliśmy, że nie ma na co czekać i powołaliśmy wraz z przedstawicielami największych banków oraz firm przygotowaliśmy własny zespół antykryzysowy, który przygotował 'Pakiet Antykryzysowy'" - powiedziała Bochniarz podczas konferencji prasowej.

"Pakiet Antykryzysowy" zawiera listę działań, które - zdaniem przedsiębiorców - są konieczne, by przygotować się na ewentualny kryzys. Należy do nich przede wszystkim skłonienie do współpracy wszystkich sił politycznych, także na polu legislacyjnym, a szczególnie szybkie podpisanie przez Prezydenta ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej oraz nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Domagają się również stałych konsultacji instytucji państwa z przedsiębiorcami, instytucjami finansowymi oraz związkami zawodowymi.

"Oczekujemy wspólnych, energicznych i konsekwentnych działań, skupionych na stworzeniu warunków do jak najszybszego przyjęcia w Polsce euro, uchwalenia i podpisania przez Prezydenta ustawy o emeryturach pomostowych oraz maksymalnego ograniczania deficytu finansów publicznych i prowadzenia reform zwiększających efektywność wydatkowania pieniędzy publicznych" - napisali w "Pakiecie Antykryzysowym" eksperci PKPP.

"Oczekujemy także podjęcia przez MinFin, NBP i KNF jak najszybszych działań zmierzających do wsparcia sektora bankowego instrumentami pozwalającymi na zachowanie przez banki płynności i zmniejszenie tym samym ryzyka braku płynności krótkoterminowej i długoterminowej w przedsiębiorstwach" - apelował podczas konferencji prezes Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki.

Prezydent PKPP Lewiatan dodała, że propozycje przedsiębiorców zostały już skonsultowane z ministrem finansów, prezesami Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i "spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem i zrozumieniem".

"Po konsultacjach pakiet został 18 listopada 2008 r. przesłany naszym rozmówcom i będzie dalej konsultowany i, oby jak najszybciej, wdrażany. Proponowane działania dotyczą krótkiej perspektywy, natomiast działania średnio- i długookresowe wymagają odrębnych dyskusji i ustaleń" - podsumowała Henryka Bochniarz.