Raport "Przegląd terytorialny Polski", zaprezentowany na czwartkowej konferencji, opracował Komitet Polityki Rozwoju OECD we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Publikacja ukazuje najważniejsze osiągnięcia Polski w realizacji polityki regionalnej.

Polska została oceniona jako kraj odnotowujący jedną z najwyższych stóp wzrostu spośród krajów członkowskich OECD. Zdaniem autorów, nasz kraj może skorzystać ze znacznego finansowania zewnętrznego dzięki środkom z funduszy unijnych.

Z drugiej strony jednak - jak ocenia OECD - wysokiemu tempu rozwoju w Polsce towarzyszy pogłębianie się różnic regionalnych w wielu wymiarach: pomiędzy wschodem i zachodem kraju, Warszawą i resztą Polski oraz pomiędzy regionami. W związku z tym konieczne jest osiągnięcie równowagi między wspieraniem "biegunów wzrostu" z jednej strony, a rozwojem regionów słabszych z drugiej.

Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner zaznaczyła na konferencji, że wykorzystanie budżetu europejskiego jest bardzo ważne dla utrzymania aktywności ekonomicznej Polaków w dobie kryzysu finansowego.

Huebner: polityka regionalna jest polityką inwestycyjną i rozwojową

"Jest to polityka, która przestrzega zasad spójności społecznej i ekonomicznej, a także terytorialnej" - oceniła.

"Bardzo ważne jest, by nie zejść z tej ścieżki, którą Polska wybrała w swoim narodowym programie polityki spójności - ścieżki, która ma uczynić z polskiej gospodarki bardziej konkurencyjną, bardziej innowacyjną" - zaznaczyła. Dodała, że "spowolnienie gospodarcze nie może być pretekstem do zmian pomysłów na rozwój, które zostały wybrane w Narodowej Strategii Rozwoju".

OECD przygotowała do tej pory raporty nt. rozwoju regionalnego Włoch, Węgier, Czech, Francji, Finlandii, Luksemburga oraz Portugalii. Są one przygotowywane w oparciu o jednolitą metodologię, co pozwala krajom członkowskim na wymianę doświadczeń.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) powstała w 1961 r. i skupia 30 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli.