Jej zdaniem, reforma systemu egzekucji komorniczej w Polsce jest niezbędna.

"Wiele firm członkowskich PKPP Lewiatan skarży się na jakość i efektywność egzekucji komorniczej. Ich zdaniem, tylko 15-20 proc. postępowań kończy się wyegzekwowaniem zadłużenia" - czytamy w komunikacie PKPP Lewiatan.

Organizacja przedsiębiorców zaznacza, że zdarzają się komornicy, którzy są skuteczni w 40-50 proc. w ściąganiu długów.

"Dowodzi to zarówno, jak efektywna może być praca komornika i jednocześnie, jak nieudolnie prowadzone są postępowania w zdecydowanej większości kancelarii komorniczych" - czytamy w komunikacie.

Przedsiębiorcy krytykują czas trwania egzekucji komorniczej

Według PKPP Lewiatan, komornicy koncentrują się bardziej na pobieraniu opłat egzekucyjnych od wierzycieli niż na egzekwowaniu ich od dłużników.

W opinii organizacji, przedsiębiorcy wolą dochodzić swoich należności za pośrednictwem firm windykacyjnych, działających bez opłat stałych, wyłącznie na prowizji od ściągniętych kwot.

Przedsiębiorcy krytykują również czas trwania egzekucji komorniczej. Ich zdaniem, ponad 85 proc. egzekucji trwa powyżej 12 miesięcy. W sprawach, które rokują na skuteczne zakończenie, pierwsze wpłaty wpływają na rachunki wierzycieli średnio po 6 miesiącach od daty skierowania wniosku egzekucyjnego.

"Przyczyn tego stanu wierzyciele upatrują w niewytłumaczalnie niskiej liczbie komorników w stosunku do liczby spraw kierowanych do egzekucji oraz istniejących zaległościach w prowadzonych sprawach" - czytamy w komunikacie.

Według PKPP Lewiatan, reforma systemu egzekucji komorniczej w Polsce jest konieczna

Za najgorsze izby komornicze pod względem współpracy, przedsiębiorcy wymieniają: gdańską i katowicką.

Według PKPP Lewiatan, reforma systemu egzekucji komorniczej w Polsce jest konieczna.

"Niezbędne jest zdecydowane zwiększenie liczby komorników, dopuszczenie młodych, dynamicznych osób do zawodu oraz stworzenie warunków do uczciwej konkurencji wśród komorników" - czytamy w komunikacie.

"Tylko uczciwa konkurencja może zmienić mentalność całego środowiska i zapoczątkować zmiany w podejściu komorników do wykonywania tego zawodu" - dodano.