Prawo to będzie przysługiwać także użytkownikom wieczystym oraz spadkobiercom.

Do tej pory prawo do ubiegania się o zwrot mieli tylko ci, których cała nieruchomość nie została wykorzystana "do realizacji celu publicznego", czyli budowy drogi, szkoły czy stadionu.

"Rozwiązanie to (nowelizacja ustawy - PAP) wychodzi naprzeciw zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2008 r., który uznał, że nie można ograniczać prawa do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jedynie do sytuacji, gdy cała nieruchomość była niewykorzystana na cel publiczny określony wádecyzji oáwywłaszczeniu" - poinformowało w środę w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Wejście w życie nowelizacji oznacza zrównanie praw wywłaszczonych właścicieli.