W porównaniu z poprzednim tygodniem - rata przykładowego kredytu hipotecznego w złotych wyliczona przez Comperię - niewiele się zmieniła. Spadek wyniósł zaledwie 2,81 zł, co ostatecznie dało 1 495,51 zł. O 0,02 pkt proc. zmniejszyło się również oprocentowanie.

Diametralnie zmieniła się natomiast sytuacja klientów, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Po kilkuset złotowych wzrostach w zeszłym tygodniu nadszedł czas na zmiany. Umacniająca się złotówka zmniejszyła bowiem raty we franku, euro i dolarze.

Najmniejszy spadek zanotowano w euro. Wyniósł on jednak 123,42 zł i obniżył ratę do 1312,36 zł. Ubiegły tydzień uspokoił też na chwilę klientów ufających dolarowi. Rata na koniec ubiegłego tygodnia zmniejszyła się o ponad 180 zł i wynosi 1 286,65 zł.

Nadal jednak w najkorzystniejszej sytuacji są osoby, które zadłużyły się we frankach, bo spłacają raty w wysokości 1181,76 zł.

Natomiast na rynku mieszkaniowym tendencja lekkich spadków nadal się utrzymuje od 0,04 proc. we Wrocławiu do 1,02 proc. w Krakowie.