"W związku z sytuacją na rynku międzybankowym KNF będzie rekomendował wykorzystanie środków pozyskanych dzięki instrumentom z +Pakietu zaufania+ NBP przede wszystkim do obsługi bieżących zobowiązań. Finansowanie rozwoju akcji kredytowej środkami z instrumentami o charakterze pomocowym może prowadzić do pogłębienia trudności na rynku międzybankowym" - napisano w komunikacie.

KNF podała, że wszczęła postępowanie administracyjne wobec jednego z banków, który mimo zaleceń nie zaprzestał udzielania kredytów walutowych.

"Podstawą do interwencji jest brak realizacji przez bank zaleceń poinspekcyjnych z 2006 i 2007 roku, a także uchybienia w realizacji zobowiązań" - napisano w komunikacie.