"Wchodzić do strefy euro należy przy kursie właściwym, korzystnym, który będzie gwarantował, zapewniał, a co najmniej stwarzał dostatecznie duże prawdopodobieństwo długofalowego, szybkiego rozwoju polskiej gospodarki, wzrostu produkcji i poprawy warunku bytu polskich rodzin" - powiedział Kołodko.

Wejście przy obecnym kursie - ok. 3,50 zł nie zapewniłoby utrzymania planowanego 5-proc. wzrostu gospodarczego. Przy kursie euro bliskim 4 zł taki wzrost dałoby się utrzymać - przekonywał.

"Wprowadzenie Polski przy właściwym, korzystnym kursie do obszaru euro jest realne w roku 2012"

"Przy zgodnej współpracy rządu i niezależnego banku centralnego, zrozumieniu i sympatyzowaniu prezydenta oraz zgodnym działaniu większości parlamentarnej i wysokiej kulturze dialogu ekonomicznego, wprowadzenie Polski przy właściwym, korzystnym kursie do obszaru euro jest realne w roku 2012" - powiedział.

Kołodko dziś został przyjęty przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przed tygodniem prezydent spotkał się z ekonomistami na temat kryzysu finansowego. Nie było wśród nich Kołodki.