Sieci telekomunikacyjne NGN (ang. Next Generation Networking) to łącza nowej generacji, które mają być rozwijane w ciągu najbliższych 5 - 10 lat. Za ich pomocą będzie można przesyłać jednocześnie m.in. wiadomości głosowe i audiowizualne oraz udostępniać zasoby internetu.

Autorzy raportu uważają, że rozwojowi sieci telekomunikacyjnej pomogłoby opracowanie rządowej strategii rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej.

"Celem rządu powinno być stworzenie otoczenia prawnego i klimatu inwestycyjnego, który ułatwiłby uczestnikom rynku opracowanie polityki inwestycyjnej w perspektywie długoletniej" - czytamy w raporcie.

"Inwestorami mogą być wiodący operatorzy telekomunikacyjni"

Analitycy uważają, że skala wymaganych inwestycji jest tak duża, iż "inwestorami mogą być wiodący operatorzy telekomunikacyjni", którym państwo zagwarantowałoby zyski z tych inwestycji.

Podkreślili jednocześnie, że ok. 25 proc. całkowitego PKB krajów Unii Europejskiej powstaje dzięki technologiom informacyjnym i telekomunikacyjnym.

Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce został przygotowany przez firmę KPMG Advisory na zlecenie: Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Francuskiej Izby przemysłowo-Handlowej w Polsce oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej.

"Dystans pomiędzy rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce i innych krajach europejskich powiększa się"

Reprezentujący Amerykańską Izbę Handlową prezes Crowley Data Poland Jarosław Roszkowski powiedział, że dystans pomiędzy rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce i innych krajach europejskich powiększa się na niekorzyść naszego kraju.

Dodał, że 40 proc. wzrostu efektywności gospodarki UE zależy od postępu w branży teleinformatycznej. "Inwestowanie w te technologie zwraca się wielokrotnie (...). Obecnie te inwestycje (w Polsce) są zdecydowanie niewystarczające" - podkreślił.