We wtorkowym komunikacie spółka powiadomiła o zakończeniu wstępnego badania rynku w sprawie budowy nowych połączeń między system polskim i systemami europejskimi.

"Wyniki wstępnego badania rynku będą podstawą do uruchomienia w 2009 roku procedury Open Season (rezerwowania mocy przesyłowych - PAP), której efekty pozwolą (...) na podjęcie uzasadnionych ekonomiczne decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego. Po zakończeniu procedury Open Season i podpisaniu wiążących umów przesyłowych, co powinno nastąpić pod koniec 2009 r., spółka będzie mogła uruchomić ekonomicznie i technicznie uzasadnione inwestycje" - czytamy.

Operator gazociągów otrzymał od pięciu firm - trzech zagranicznych i dwóch polskich - niewiążące deklaracje dotyczące planowanych mocy i ilości gazu do przesłania rozważanymi połączeniami między systemami gazowniczymi Polski oraz Niemiec, Czech, Litwy i Danii.

Jak powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka Gaz-Systemu Małgorzata Polkowska, zarówno nazwy firm jak i rezerwowane ilości gazu są objęte ochroną danych.

"Dane uzyskane w wyniku wstępnego badania rynku pozwolą spółce rozpocząć wstępne analizy techniczne i ekonomiczne inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Badanie rynku dotyczyło m.in dwukierunkowego połączenia Dania-Polska w rejonie Niechorza, tzw. Baltic Pipe. Do Danii ze złóż na Morzu Północnym gaz ma dotrzeć rurociągiem Skanled.

"Planowana procedura Open Season przeprowadzona zostanie w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny"

W październiku duński operator gazociągów przesyłowych Energinet.dk ogłosił rozpoczęcie procedury Open Season na 2009 r., w której umieścił między innymi gazociąg z Danii do Polski.

Ponadto Gaz-System sprawdzał zainteresowanie innymi interkonektorami, czyli dwukierunkowymi połączeniami międzysystemowymi m.in. z Niemcami w rejonie Szczecina oraz z Czechami w rejonie Cieszyna. Analizowane było również połączenie Polska - Litwa w rejonie Suwałk.

"Planowana procedura Open Season przeprowadzona zostanie w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny" - zaznacza Gaz-System. W czasie postępowania spółka będzie konsultowała się z Urzędem Regulacji Energetyki i operatorami sąsiadujących systemów przesyłowych, a także ich urzędami regulacji.