"To dla nas bardzo trudna decyzja" - poinformował rzecznik Tele-Foniki Kable Aleksy Pachwicewicz. Dodał, że spółka, która 70 proc. produkcji kieruje na eksport, w bolesny sposób odczuwa światowy kryzys finansowy i spowolnienie gospodarek.

Porozumienie dotyczące przeprowadzenia zwolnień grupowych

Zarząd Tele-Foniki Kable zawarł już z przedstawicielami załóg porozumienie dotyczące przeprowadzenia zwolnień grupowych. Obejmą one pracowników wszystkich komórek organizacyjnych spółki i zostaną przeprowadzone w grudniu tego roku. Pracownikom objętym programem dobrowolnych odejść zostaną wypłacone świadczenia pieniężne, których kwota będzie uzależniona od stażu pracy.

"Zawarte porozumienie ma na celu dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnego i przewidywanego zapotrzebowania na wyroby kablowe, optymalizację procesów produkcyjnych oraz obniżenie kosztów działalności. Podjęte działania zwiększą konkurencyjność firmy na rynkach handlowych na świecie oraz poprawią jej rentowność" - poinformował zarząd w poniedziałkowym komunikacie.

Tele-Fonika Kable zatrudnia blisko 4,7 tysiąca pracowników

Tele-Fonika Kable jest pod względem wielkości sprzedaży czwartym w Europie producentem kabli i przewodów, zatrudniającym blisko 4,7 tysiąca pracowników. W skład grupy wchodzą fabryki w Krakowie, Myślenicach, Szczecinie i Bydgoszczy, które dostarczają kable i przewody do odbiorców w ponad 80 krajach na całym świecie.