Rozporządzenie, zaaprobowane przez państwa członkowskie i Parlament Europejski, ustanawia zasady przyznawania koncesji, kontroli linii lotniczych i dostępu do rynku, zapewniając większą konkurencję w zakresie transportu lotniczego i wyższą jakość usług dla obywateli.

Najważniejsze jednak - rozporządzenie ma na celu ukrócenie praktyk - wprowadzających nabywców w błąd - podawania cen biletów bez dodatkowych opłat, które musi ponieść pasażer.

Dyskryminacja cenowa ze względu na miejsce zamieszkania czy narodowość jest zakazana

Nowe prawo zobowiązuje linie lotnicze do uwzględniania w cenach biletów wszystkich podatków i opłat. Dzięki temu pasażerowie w całej UE uzyskają pełniejszą informację o cenach, co ułatwi im porównanie ofert. Dyskryminacja cenowa ze względu na miejsce zamieszkania czy narodowość jest zakazana.

"Kwestią zasadniczą jest, aby wszystkich uczestników rynku obowiązywały te same przepisy. Właśnie ten warunek liberalizacji europejskiego rynku okazał się prawdziwym sukcesem, przynosząc więcej możliwości podróżowania i niższe ceny" - powiedział wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za transport, Antonio Tajani.

W komunikacie prasowym KE podkreśla, że od momentu liberalizacji transportu lotniczego w Unii w 1997 roku, odnotowano niespotykany wcześniej rozwój tego sektora, co przyczyniło się do wzrostu gospodarczego i powstania nowych miejsc pracy. Wzrosła nie tylko liczba towarzystw lotniczych, ale też liczba obsługiwanych tras (o ponad 60 proc.), zwłaszcza w odległych regionach. To doprowadziło do obniżenia cen, dzięki czemu więcej Europejczyków może sobie pozwolić na podróże.

Surowe zasady dot. koncesji na świadczenie usług transportu lotniczego

Rozporządzenie zobowiązuje wszystkich operatorów lotniczych do podawania do publicznej wiadomości wyczerpujących informacji o taryfach. Informacja o dodatkowych opłatach uzupełniających musi być podana w "wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny sposób na początku każdego procesu rezerwacji". Dotyczy to także zakupów przez internet.

Rozporządzenie wprowadza też jednolite i surowe zasady odnośnie do koncesji na świadczenie usług transportu lotniczego. Firmy będą nadzorowane przez władze krajowe "z takim samym rygorem we wszystkich państwach członkowskich". Leasing samolotów zarejestrowanych w UE będzie łatwiejszy, choć wprowadzone zostały bardziej surowe wymagania dotyczące leasingu samolotów z krajów trzecich w celu zapewnienia standardów bezpieczeństwa.