Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów zgodnie oczekiwało utrzymania obecnie obowiązujących parametrów polityki pieniężnej w październiku. Ich zdaniem, trwający od 1,5 roku cykl podwyżek stóp procentowych został zakończony, a już w pierwszym kwartale 2009 r. RPP powinna zdecydować się na luzowanie polityki monetarnej.

RPP podwyższała stopy procentowe o 25 pb w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2007 roku oraz w styczniu, lutym, marcu i czerwcu br. Obecnie główna stopa referencyjna wynosi 6,0%.