NBP zastrzega, że ankiety zostały wypełnione jeszcze przed rozlaniem się kryzysu finansowego.

"W III kwartale nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji ekonomicznej ankietowanych przedsiębiorstw. Najczęściej wymienianymi barierami rozwoju pozostały: wzrost cen czynników wytwórczych, niekorzystny poziom kursu walutowego oraz niski popyt. W ciągu ostatniego kwartału bariera popytu wzrosła najsilniej. Pogorszenie sytuacji zaobserwowano w większości analizowanych grup przedsiębiorstw, a w szczególności wśród eksporterów, w przetwórstwie przemysłowym, handlu i transporcie, a w podziale według klas wielkości - w firmach najmniejszych i największych w próbie" - napisano w raporcie.

Pogarszają się również perspektywy

Pogarszają się również perspektywy.

"Oceny stanu i perspektywy popytu pogorszyły się. Wskazuje na to ponad 5 punktowy wzrost odsetka przedsiębiorstw wymieniających barierę popytu wśród barier rozwoju" - napisano.