W ostatnich tygodniach akcje KBC na giełdzie spadały - w piątek w ciągu dnia odnotowano spadek o 28,7 proc., a na zamknięciu o 7,1 proc.

Jak poinformowano, dofinansowanie KBC zostanie przeprowadzone "na wzór podobnych inicjatyw na całym świecie". W weekend na ten temat toczyły się rozmowy między przedstawicielami grupy a rządem Belgii.

KBC zapewnia, że nie ma żadnych problemów z płynnością i wypłacalnością

To jedyny wielki bank belgijski, który w obliczu kryzysu do tej pory nie uciekał się do pomocy państwa lub instytucji zagranicznych.

Z pomocy takiej skorzystały już m.in. belgijsko-holenderski bank Fortis i francusko-belgijski Dexia.

KBC jest jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i głównym akcjonariuszem Kredyt Banku.