Przedmiotem leasingu stała się wówczas flotylla statków, która była niezbędna Wilhelmowi Zdobywcy, księciu Normandii, pretendentowi do tronu Anglii do tego, aby zrealizować swoje mocarstwowe plany. Leasing okazał się na tyle skutecznym narzędziem ich realizacji, że jeszcze tego samego roku Wilhelm Zdobywca dokonał podboju Anglii i w święta Bożego Narodzenia został koronowany na króla Anglii. Dobra passa leasingu trwa do dzisiaj. W roku ubiegłym europejskie firmy leasingowe przekazały do użytkowania przedmioty leasingu o wartości 297,5 mld euro, co stanowi 52 proc. światowego rynku leasingu. Liderem jest tutaj oczywiście Wielka Brytania, która wraz z Niemcami, Włochami i Francją dysponuje 64 proc. rynku europejskiego. Wśród wszystkich europejskich krajów najdynamiczniej rozwija się rynek państw Europy Centralnej i Wschodniej (CEE). W 2006 roku wartość nowych transakcji wyniosła tutaj 33,4 mld euro, co pozwoliło tej grupie państw zwiększyć swój udział w europejskim rynku z 8 proc. w 2005 roku do 11 proc.

Polska w czołówce

W rankingu państw CEE Polska znajduje się w ścisłej czołówce z 17-proc. udziałem w rynku. W 2006 roku wartość nowego portfela umów leasingu w Polsce wyniosła 21,6 mld złotych. Szacujemy, że w roku bieżącym wzrośnie ona do 32 mld złotych. Polska to dzisiaj jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Europie. Sukcesywnie rośnie też w Polsce znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji.

Pod koniec 2000 roku udział leasingu w łącznej wartości nakładów inwestycyjnych wyniósł zaledwie 6,8 proc. W ciągu następnych sześciu lat uległ on podwojeniu. Jeszcze lepiej sytuacja przedstawia się na rynku ruchomości, gdzie dzisiaj prawie co trzecia inwestycja jest realizowana z wykorzystaniem leasingu. Z podobnym do polskiego poziomem inwestycji finansowanych leasingiem mamy do czynienia m.in. we Francji, Szwajcarii czy w Hiszpanii, jednak najlepsze rezultaty (powyżej 25 proc. udziału dla rynku ruchomości i nieruchomości) odnotowują w tym względzie Litwa, Estonia, a także Węgry i Słowenia.

83 proc. firm uważa, że leasing przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości.

Popularne rozwiązanie

Można go stosować bez ograniczeń praktycznie w odniesieniu do wszystkich podlegających amortyzacji, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także do gruntów. Odbiorcą usług może być każda jednostka prowadząca, jak i nieprowadząca działalności gospodarczej. Specyfiką tej transakcji jest to, że łączy ona cechy dwóch rodzajów usług: usługi finansowej i dzierżawy. Dzięki temu leasingobiorca ma możliwość skorzystania z taniego finansowania (firmy leasingowe korzystają praktycznie z tych samych źródeł finansowych co banki) i jednocześnie z preferencji podatkowych, z uwagi na możliwość potraktowania leasingu w ustawach podatkowych jako usługi dzierżawy, w której wydatki (raty leasingowe) można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto, zachowując prawo własności do przedmiotu leasingu przez cały okres umowy, leasingodawca może zminimalizować swoje oczekiwania co do zabezpieczeń transakcji, a także maksymalnie uprościć i przyspieszyć procedury związane z zawarciem umowy. Firma leasingowa nie tylko finansuje, ale także nabywa przedmiot leasingu, wykorzystując przy tym swoje wieloletnie doświadczenia we współpracy z producentami i dostawcami dóbr inwestycyjnych, dzięki czemu leasingobiorca może uzyskać maksymalnie korzystne warunki zakupu i użytkowania przedmiotu leasingu. Dobre perspektywy dla dalszego rozwoju gospodarki, znaczące zasilenie jej funduszami unijnymi, a także planowane do realizacji przedsięwzięcia w związku z Euro 2012 sprawiają, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na usługi leasingowe będzie w dalszym ciągu rosło, umacniając pozycje tego instrumentu jako nowoczesnego narzędzia finansowania inwestycji.

ANDRZEJ SUGAJSKI

dyrektor Związku rzedsiębiorstw Leasingowych