WIraku stacjonuje 900 polskich żołnierzy, a w Afganistanie 1200. GP wraz z ekspertami firmy Goldenegg sprawdziła, czy uczestnicząc w niebezpiecznej misji, żołnierze mają szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Okazuje się, że oferty banków dla klientów podwyższonego ryzyka różnią się nie tylko maksymalną dostępną kwotą kredytu, ale również wymaganymi zabezpieczeniami. ING Bank, ze względu na charakter misji, zastrzega, że w ogóle może nie udzielić kredytu.

Bez zabezpieczeń

Porównując oferty banków, założyliśmy, że żołnierz na misji utrzymuje trzyosobową rodzinę, a żona nie pracuje. Jego żołd wynosi 2 tys. zł, a dodatek do żołdu 800 dol., więc łączne miesięczne dochody to w sumie 4,5 tys. zł. Ponadto chce zaciągnąć kredyt na okres 30 lat.

Najbardziej liberalnymi bankami, niewymagającymi dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu, okazały się BOŚ, Bank BGŻ, Metrobank i DomBank. W BOŚ żołnierz może liczyć na maksymalnie 455 tys. zł kredytu w złotych i 430 tys. zł przy kredycie we frankach szwajcarskich. W Banku BGŻ uzyska ok. 421 tys. zł (ok. 423 tys. zł w CHF), a w Metrobanku ok. 310 tys. zł (315 tys. zł w CHF).

Inna ocena zdolności kredytowej

W innych analizowanych instytucjach (Fortis Bank, MultiBank, Millennium, Bank BPH) potrzebne będzie dodatkowe zabezpieczenie w formie poręczenia osoby trzeciej bądź cesji praw z polisy na życie. Co ważne, w większości przypadków polisa musi chronić ubezpieczonego na wypadek śmierci w wyniku działań wojennych, czego nie obejmują standardowe polisy na życie.

Z kolei Lukas Bank zażąda dodatkowego zabezpieczenia (polisy na życie) nie ze względu na niebezpieczny charakter misji, ale dlatego, że potencjalny kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny. W tym banku żołnierz może liczyć na maksymalnie 370 tys. zł (kredyt w złotych), w Fortis Banku na 366 tys. zł, a w Banku BPH na ok. 404 tys. zł.

Najniższe kwoty kredytu w złotych zaoferują ING Bank (maksymalnie 128 tys. zł), MultiBank (90 tys. zł) i Millennium (ok. 118 tys. zł). Wynika to z tego, że do wyliczenia zdolności kredytowej te instytucje przyjęłyby tylko 2 tys. zł stałego żołdu.

Żołd i polisa

- Powodem, dla którego banki biorą pod uwagę jedynie podstawowy żołd, jest fakt, że dochody wynikające z dodatkowego kontraktu są jedynie dochodami czasowymi - tłumaczy Aleksandra Pogorzelska, kierownik ds. produktów hipotecznych i analiz w firmie Goldenegg - Niezależni Doradcy Finansowi.

Banki, które udzielą niższej kwoty kredytu, również poproszą kredytobiorcę o przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z indywidualnej polisy na życie, obejmującej działania wojenne.

DomBank natomiast uzależni decyzję o uwzględnieniu dodatku do żołdu w dolarach od wyrażenia zgody przez departament bezpieczeństwa, co jest związane z dyskutowaną ostatnio perspektywą wycofania polskich wojsk z Iraku.

Uwzględniając dodatek przy liczeniu zdolności kredytowej do DomBank udzieli kredytu w maksymalnej kwocie 420 tys. zł i bez dodatkowych zabezpieczeń.

MACIEJ BEDNAREK

maciej.bednarek@infor.pl