"Tempo wzrostu PKB przekracza 5,0%, bezrobocie spadło poniżej 9,0%, a inflacja powróciła do trendu spadkowego. Sytuacja budżetu jest dobra, co pozwala na realizację niższego niż planowano deficytu budżetowego. W ocenie MF, osłabienie złotego wynika z czynników globalnych i ma charakter przejściowy" - napisała w komentarzu Zajdel-Kurowska.

Wcześniej identycznie brzmiący komunikat opublikował zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP).

"W opinii NBP nagły spadek wartości kursu złotego obserwowany w ciągu ostatnich dni ma charakter przejściowy, a dobra kondycja gospodarki polskiej sprzyjać będzie powrotowi kursu do poziomu wynikającego z czynników fundamentalnych" - uspokajał bank centralny w komunikacie.

W czwartek o godz. 15:34 za euro płacono 3,8913 zł a za dolara 3,0404 zł. Kurs euro/dolar wynosił 1,2299. Wcześniej, w momencie publikacji komunikatu NBP o godz. 13:30 za euro płacono 3,9720 zł, za dolara 3,1068 zł, a kurs euro/dolar wynosił 1,2819.

Tymczasem w ubiegły piątek o godz. 16:45 za euro płacono średnio 3,5510 zł a za dolara 2,6401 zł. Kurs euro/dolar wynosił 1,3451.