Wzorem niektórych krajów Unii Europejskiej, a także innych krajów będących członkami OECD, ustanowiono w Polsce system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów średnio- i długoterminowych o stałych stopach procentowych na finansowanie eksportu (Program DOKE). Rozliczenia związane z tym systemem prowadzi BGK. Program ten uruchomiono w celu wspierania przez państwo aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw.

Program DOKE jest systemem polegającym na udzielaniu z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego - administratora Programu, dopłat do oprocentowania konkretnego kredytu eksportowego o stałej stopie procentowej, udzielonego przez bank krajowy, bank zagraniczny lub międzynarodową instytucję finansową.

Inną formą wspierania polskiego eksportu jest Kredyt dla Nabywcy, który umożliwia średnioterminowe i długoterminowe finansowanie kontraktów eksportowych w oparciu o ochronę ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Finansowanie udzielane jest przez BGK bankowi importera lub bezpośrednio importerowi i obejmuje eksport polskich dóbr i usług inwestycyjnych, głównie na rynki o podwyższonym ryzyku. (Więcej informacji na temat dostępnych form wspierania polskiego eksportu w ramce obok).