"Na dziś nie widzę możliwości emisji. Sytuacja nie jest sprzyjająca, chociaż jesteśmy gotowi w każdym momencie" - powiedziała dziennikarzom w Sejmie.

Wcześniej przedstawiciel MF Piotr Marczak powiedział, że prawdopodobnie MF nie zdecyduje się na przeprowadzenie emisji na rynkach zagranicznych jeszcze w tym roku.

W 2008 roku Polska sprzedała za granicą euroobligacje za 2 mld euro, papiery denominowane we frankach szwajcarskich za 0,5 mld franków oraz emisję w jenach za 25 mld jenów.