"Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu była o 7% wyższa niż w ub. r. i o 17,4% w porównaniu z sierpniem br. Wyniki te są zgodne z oczekiwaniami analityków Ministerstwa Gospodarki" – czytamy w komentarzu resortu.

Analitycy MG szacują, że w październiku wzrośnie ona o ok. 3%, a w III kwartale br. dynamika PKB przekroczy 4%.

Resort podał, że we wrześniu wzrost produkcji sprzedanej, w stosunku do ubiegłego roku, zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 7,7%) i górnictwie (o 5,7%). Spadła natomiast sprzedaż w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę – o 2,3%.

"W porównaniu z wrześniem ub. r., większą produkcję wykazało aż 21 spośród 29 działów przemysłu. Najwyższy wzrost osiągnęły: produkcja maszyn i urządzeń – o ponad 27%, sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – o 25,5%, wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych – o 12,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 10,5% oraz koksu, ropy naftowej i produktów ropopochodnych - o 8,6%" - czytamy dalej.

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł o 2,1% względem września ub. r.

Z kolei wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł o 2,1% względem września ub. r. i o 0,2% w porównaniu z sierpniem br. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim wyższymi cenami w górnictwie oraz kosztami wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę.

Zwiększyła się również sprzedaż w przedsiębiorstwach budowlanych – o ponad 13% w porównaniu z ubiegłym rokiem i o 11,5% w stosunku do sierpnia br. Wzrost odnotowały wszystkie grupy przedsiębiorstw, w szczególności realizujące prace budowlane i wykończeniowe (55,9%). W okresie od stycznia do września br. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wzrosła o 15,5%.