Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, która umożliwia przydzielenie kredytu z dopłatą do oprocentowania także osobom, które nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej. Wystarczy, aby umowę o kredyt preferencyjny, przeznaczony na zakup mieszkania lub domu, podpisał członek rodziny kredytobiorcy (zstępny, wstępny, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie).

- To zwiększy zdolność kredytową beneficjentów programu, dzięki czemu więcej osób z niego skorzysta - mówi Ewa Balicka-Sawiak, rzecznik prasowy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nie wszyscy jednak są tego zdania.

- Ustawa nie została zaakceptowana na rynku, a proponowane rozwiązania tego nie zmienią – dodaje Roman Nowicki, przewodniczący Kongresu Budownictwa Polskiego.

Problemem jest niewłaściwie określona wysokość wskaźników przeliczeniowych, dotyczących maksymalnej ceny za 1 mkw. mieszkania. Jeśli Tak więc w Warszawie cena 1 mkw. powierzchni mieszkania może wynieść maksymalnie 6 632,60 zł., Wrocławiu 5 274,10 zł, Krakowie 4 624,10 zł.

- Wskaźniki te są aktualizowane przez wojewodów, jednak ich wysokość w różnych województwach ma różny stosunek do średniej ceny mkw. Mieszkania – tłumaczy Ewa Balicka-Sawiak – dodaje.

- Powodem niefunkcjonowania ustawy są ceny mieszkań, które nie odpowiadają możliwościom kredytowym ludzi – wyjaśnia Piotr Konczewski, dyrektor fundacji Habitat for Humanity Poland.

Roman Nowicki, uważa, że w Polsce większość ustaw mających uruchomić instrumenty finansowego wspierania popytu na mieszkania nie funkcjonuje.

Kolejnym problemem jest to, że docelowym kredytobiorcom mogą być tylko małżonkowie lub osoby samotnie wychowujące dziecko małoletnie lub mające nie więcej niż 25 lat, o ile kontynuuje naukę.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Podstawa prawna: Ustawa z 8 września 2006 r. – o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183 poz. 1354 oraz z 2007 r. nr 137, poz. 955)

94 proc. kredytów preferencyjnych udzielanych jest na inwestycje mieszkaniowe poza miastami wojewódzkimi.

7 398 umów o przyznanie kredytu preferencyjnego przyznano zawarto miedzy 1 stycznia 2007 do 31 lipca 2008 r.