Analitycy przewidują, że zysk netto Millennium Banku wyniósł 70 mln zł wobec 377,5 mln zł rok wcześniej. To średnia prognoz z 6 biur maklerskich ankietowanych przez Reutersa. Prognozy mieściły się w przedziale 54–88 mln zł. Analitycy zwracają uwagę, że w ostatnim kwartale 2005 r. bank rozliczył transakcję sprzedaży akcji PZU. Stąd 81-procentowy spadek zysku w 2006 roku. Andrzej Powierża z Domu Maklerskiego PKO BP podkreśla, że prognoza 70 mln zł zysku zakłada, że bank utworzył rezerwę na karę nałożoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 20 banków oskarżonych o zawarcie porozumienia cenowego. Wiadomo jednak, że banki będą się odwoływać od tej decyzji. – Myślę, że wyniki całego sektora za IV kwartał będą nieco lepsze niż zanotowane w poprzednim kwartale 2006 r. – twierdzi Marcin Materna z Domu Maklerskiego. Cały rok powinien być rekordowy. Choć wyniki całego sektora poznamy dopiero za kilka tygodni, to inwestorzy już podliczyli zyski. – Inwestycja w sektor bankowy przyniosła w 2006 roku ponad 51 proc. zwrotu. Wzrost indeksu WIG Banki przekroczył o 10 pkt proc. zwrot uzyskany na indeksie WIG i aż o 28 pkt proc. na indeksie WIG20. Powodem wyższych wycen banków był zapewne wzrost wyników operacyjnych – podsumowuje Marta Jeżewska z DI BRE. Jej zdaniem w 2007 roku kontynuowane będzie dwucyfrowe tempo wzrostu zysków. Perspektywy zwiększenia ubankowienia społeczeństwa oraz nasycenia produktami finansowymi i ożywienie w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw uzasadniają te założenia. W tym roku rynek bankowy czekają spore zmiany. Najważniejszym wydarzeniem będzie finalizacja fuzji Pekao z częścią BPH. W centrum uwagi znajdzie się również PKO BP, który już w trzecim kwartale może utracić pozycję lidera pod względem kapitalizacji, a także pod względem udziałów w rynku w podstawowych segmentach działalności (aktywa, kredyty, depozyty). Na tym zamieszaniu mogą skorzystać mniejsi, agresywni gracze. Dobre perspektywy sektora odzwierciedlają także podnoszone ratingi dla kolejnych banków. Wczoraj Fitch podniósł rating dla ING BSK oraz Banku Ochrony Środowiska, co ma silny związek z podniesieniem oceny wiarygodności Polski przez tę samą agencję ratingową.
70 mln zł zarobił według szacunków analityków w IV kwartale 2006 r. bank Millennium