Dziennikarze pytali prezydenta o opinię na temat kandydatury prof. Balcerowicza, który został zgłoszony do unijnej grupy roboczej wysokiego szczebla, mającej pomóc Komisji Europejskiej w znalezieniu propozycji w odpowiedzi na kryzys finansowy.

Prezydent podkreślił, że nie zgadza się z przekonaniami Balcerowicza. Dodał jednocześnie, że jest on "poważnym intelektualistą", ma "wyrobienie" i jest profesorem znanym w całej Europie.

Z kolei minister w Kancelarii Premiera Rafał Grupiński powiedział dziennikarzom, że kandydatura Balcerowicza została zgłoszona. Zaznaczył, że chodzi o zbudowanie grupy ekspertów, którzy mieliby zastanowić się m.in. nad sposobem budowania nadzoru finansowego UE jako całości.