Zmiana przepisów nastąpiła z inicjatywy posłów PSL.

Głosowało 388 posłów. Wszyscy byli za przyjęciem nowelizacji.

Na mocy dotychczasowych przepisów wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast mogli naliczyć taką opłatę w przypadku wzrostu wartości ziemi, która wynikała z uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek uiszczania tzw. renty planistycznej dotyczył również rolników, którzy przekazywali ziemię swoim następcom.

Według nowych przepisów, tzw. rentę planistyczną będą musiały płacić osoby, które zdecydują się na dalszą sprzedaż ziemi otrzymanej od rolnika.

Ustawa ma wejść w życie 30 dni od opublikowania nowelizacji. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.