MFW powinien być gotów "szybko" przekazać do dyspozycji krajów, które padły ofiarą kryzysu "istotne środki finansowe" - oświadczyło na konferencji prasowej w Waszyngtonie kierownictwo tej instytucji. Konferencja prasowa odbyła się po posiedzeniu komitetu finansowego i monetarnego MFW.

Ze szczególnym naciskiem podkreślono potrzebę współdziałania wszystkich krajów - zarówno najbogatszych jak i tzw. wschodzących - w przezwyciężaniu kryzysu. Jako najpilniejsze zadanie uznano przywrócenie zaufania do międzynarodowego systemu finansowego.

"Konieczne jest wyciągnięcie wniosków na przyszłość z obecnego kryzysu"

Dyrektor generalny MFW, Dominique Strauss-Kahn, wyraził uznanie 185 krajom członkowskim za poparcie planu Grupy G-7. Dodał, że konieczne jest wyciągnięcie wniosków na przyszłość z obecnego kryzysu.

Opublikowany komunikat podkreśla konieczność "wyjątkowej koordynacji działań i gotowości podjęcia śmiałych kroków" w celu opanowania sytuacji.