Elżbieta Traple

Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki

Czytelnik GP spytał: komu i kiedy posiadacz oryginalnego utworu (filmu, pliku mp3) może go udostępnić w ramach dozwolonego użytku, a kiedy będzie to nielegalne rozpowszechnianie?

Rozumiem, że chodzi o posiadacza egzemplarza (nośnika) utworu, czyli kasety, płyty CD, a więc osobę, która nie ma żadnych praw majątkowych do utworu. Może on udostępnić egzemplarz innym osobom tylko w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Zakres takiego użytku obejmuje korzystanie z egzemplarza przez osoby pozostające w związku osobistym (krewnych i znajomych). Można więc udostępnić egzemplarz do zapoznania się z nim (pożyczyć znajomemu), można go skopiować, odtwarzać na imprezie rodzinnej. Odtwarzanie w ramach klubów dyskusyjnych lub wymiana plików mp3 w internecie (wśród osób niezwiązanych więzami towarzyskimi) stanowi wkroczenie w prawa wyłączne podmiotów uprawnionych do utworu i tym samym naruszenie majątkowych praw autorskich i pokrewnych. Zawsze przekroczeniem dozwolonego użytku prywatnego jest odpłatne udostępnienie egzemplarza.

AM