Dłużnik ten jest mężczyzną, mieszka w województwie śląskim, ma od 21 do 30 lat - wynika z badania Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Największe średnie zadłużenie w firmie telekomunikacyjnej - ponad 1,3 tys. zł - mają dłużnicy z województwa zachodniopomorskiego, a najniższe - poniżej 1 tys. zł - z dolnośląskiego. W pozostałych województwach zadłużenie wynosi ok. 1,2 tys. zł na każdego dłużnika. Blisko połowa dłużników (48 proc.) zalega na kwoty od 1001 do 2000 zł, a 0,04 proc. ma długi powyżej 10 tys. zł.

InfoMonitor nie ujawnia ogólnej kwoty zadłużenia ani liczby dłużników. Wiemy, że 61 proc. z nich to mężczyźni i że na mieszkańców województwa śląskiego przypada 14,4 proc. długów. W pierwszej trójce są też mazowieckie i wielkopolskie (po 10,9 proc.). Najrzetelniej za usługi telekomów płacą mieszkańcy województwa podlaskiego (tylko 1,7 proc. dłużników). 13 proc. dłużników mieszka w Śląskiem, 11 proc. w Mazowieckiem, a po 10 proc. w Wielkopolskiem i Dolnośląskiem. Według danych GUS, województwo śląskie jest drugim pod względem liczby ludności, mazowieckie - pierwszym, wielkopolskie - trzecim, a podlaskie - czternastym.

34,5 proc. dłużników ma od 21 do 30 lat, a kolejne 25,7 proc. od 31 do 40 lat. Osoby powyżej 60 roku życia to jedynie 7,5 proc. ogółu dłużników.