Nowe prawo Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia wniosku nie zostaną przedstawione nowe warunki dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, umowa wiąże strony na dotychczasowych warunkach.

Wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa była konieczna, ponieważ obowiązujące przepisy uniemożliwiały przedłużenie dzierżawy dotychczasowym kontrahentom Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Warunkiem przedłużenia umowy było bowiem - prócz złożenia przez dzierżawcę oświadczenia woli najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem umowy - ustalenie nowych jej warunków przez Agencję. Dotychczas bardzo często urzędnicy w takich sytuacjach nie podejmowali żadnych negocjacji i doprowadzali w ten sposób do zakończenia umowy wskutek upływu terminu. Chcąc uniemożliwić powstawanie kolejnych tego rodzaju sytuacji, ustawodawca wprowadził domniemanie prawne, zgodnie z którym, jeśli Agencja Nieruchomości Rolnych w ciągu miesiąca od złożenia przez dzierżawcę stosownego oświadczenia nie przedstawi mu warunków przedłużenia umowy, to zakłada się, że wyraziła zgodę na przedłużenie umowy na dotychczasowych warunkach. Konieczne jest przy tym tylko, by nieruchomość nadal była w posiadaniu dzierżawcy, i żeby opłacał on terminowo czynsz.

Powtarzająca się bezczynność ze strony urzędników Agencji powodowała problemy nie tylko natury prawnej, ale także faktycznej. Dzierżawcy bowiem, oświadczywszy w terminie wolę przedłużenia umowy, nie czuli się winni temu, że nikt nie podejmował z nimi negocjacji. Dlatego odmawiali wydania dzierżawionych gruntów. Znowelizowane przepisy powinny położyć kres takim kontrowersyjnym zdarzeniom.

DOBROMIŁA NIEDZIELSKA-JAKUBCZYK

dobromila.niedzielska@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. nr 123, poz. 851).