W czerwcu osiągnęliśmy porozumienie z KE w sprawie Programu Kapitał Ludzki. Wszystkie inne programy zarówno krajowe, jak i regionalne są po pierwszej rundzie negocjacyjnej. Program Operacyjny Pomoc Techniczna zostanie zatwierdzony lada dzień. Jesteśmy na tyle zaawansowani w ustaleniach z Komisją, że zrezygnowaliśmy z drugiej tury spotkań negocjacyjnych dla programów krajowych. Programy te zostały przesłane do Komisji Europejskiej w nowych wersjach, uwzględniających zmiany powstałe w wyniku negocjacji. Tym samym została uruchomiona procedura formalnej akceptacji programów przez Komisję Europejską, co stwarza szanse na to, że zostaną one oficjalnie zatwierdzone we wrześniu. Jeśli chodzi o programy regionalne, to przesłaliśmy wszystkie z wyjątkiem dwóch programów: mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Druga tura negocjacji przewidziana jest na początku sierpnia. Te RPO, które uda się wynegocjować z Komisją Europejską, mają szansę być zatwierdzone jeszcze we wrześniu.

Cieszymy się, że w trakcie rozmów z Komisją uzgodniono kwestie związane z lokalizacją lotnisk regionalnych. Komisja Europejska zgodziła się na ich współfinansowanie w Bydgoszczy, Łodzi, Zielonej Górze, Białymstoku, Lublinie i Olsztynie. Wyraziła również zgodę na wsparcie lotnisk w Opolu i Koszalinie, ale pod warunkiem, że zostanie wykazana ekonomiczna opłacalność tych inwestycji z punktu widzenia całego kraju i że będzie ona zaakceptowana przez Ministerstwo Transportu. Regiony muszą jednak potwierdzić, czy zgadzają się na takie ustalenia. Przedmiotem negocjacji pozostaje jeszcze projekt budowy lotniska w Obicach pod Kielcami, na realizację którego KE nie chce się zgodzić. Może to opóźnić negocjacje i akceptację programu województwa świętokrzyskiego, a co za tym idzie również rozpoczęcie jego realizacji.

Choć polskie programy operacyjne są duże i trudne, to w porównaniu z innymi krajami jesteśmy bardzo zaawansowani w negocjacjach z Komisją Europejską. Dotychczas Komisja zaakceptowała 11 programów operacyjnych z czterech krajów: osiem programów austriackich oraz po jednym z Danii, Holandii i Malty.

Po formalnej akceptacji programów we wrześniu, działalność będą mogły rozpocząć Komitety Monitorujące, wyłonione z Pre-Komitetów Monitorujących, które właśnie są powoływane i w niedługim czasie rozpoczną prace. Po zatwierdzeniu kryteriów wyboru projektów przez Komitety będą mogły ruszyć pierwsze konkursy. W ciągu dwóch miesięcy od ich uruchomienia na konto naszego kraju przekazane zostaną pierwsze zaliczki. Sądzimy, że pierwsze umowy o przyznanie dotacji będą podpisywane jeszcze w końcu 2007 roku.

Czekając na oficjalne zatwierdzenie wszystkich programów przez Komisję Europejską, w najbliższym czasie będziemy prezentować najlepsze projekty realizowane w okresie 2004-2008 w ramach różnych programów. Liczymy, że zainspirują one tych, którzy będą chcieli sięgnąć po unijne pieniądze w latach 2007-2015.

MONIKA NIEWINOWSKA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego