Agnieszka Rybińska wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Założeniem programu Doskonalenie Kadr Nowoczesnej Gospodarki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jest podwyższenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju zasobów ludzkich. Aktualną bazę szkoleń i studiów podyplomowych można łatwo znaleźć w internecie – wystarczy wejść na stronę www.inwestycjawkadry.pl Do końca 2006 roku szkolenia ukończyło około100 tys. pracowników, a w założeniach szkoleniami zostanie objętych 255 tys. osób. Warto inwestować w pracowników, bo dzięki ich umiejętnościom firma ma szansę zdobyć nowych klientów i rozszerzyć działalność. W wielu przedsiębiorstwach środki na szkolenia są ograniczone. Badania przeprowadzone przez PARP potwierdzają tę tezę. Wynika z nich, że większość przedsiębiorców nie skierowałaby pracowników na szkolenia, gdyby nie były one współfinansowane z EFS. Także dofinansowane studia podyplomowe zostały wysoko ocenione przez pracodawców i dotychczasowych uczestników. Aż 96 proc. badanych przedsiębiorstw zadeklarowało, iż studia podyplomowe dotowane z EFS spełniły ich oczekiwania, 93 proc. stwierdziło, iż stosunek nakładów do korzyści wynikających ze studiów jest pozytywny. Uczestnikami szkoleń i studiów podyplomowych mogą być przedsiębiorcy oraz pracownicy dużych, średnich i małych firm z wszystkich sektorów gospodarki. Wyłączeniu podlega jedynie sektor górniczy i przedsiębiorstwa, które znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego. Z oferty może skorzystać także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (firmę jednoosobową). Decydując się na udział w szkoleniu czy studiach podyplomowych dofinansowanych z EFS, pamiętać należy o tym, że jedynie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę albo właściciele firmy mogą korzystać z dofinansowanych szkoleń i studiów. Wysokość dofinansowania kursu zależy od wielkości firmy i rodzaju szkolenia. W przypadku szkoleń ogólnych, czyli pozwalających nabyć kwalifikacje, które mogą być wykorzystane i u pracodawcy kierującego na szkolenie, i u innych, małe i średnie firmy mogą liczyć na 80 proc. dopłaty, a duże na 60 proc. Dla szkoleń specjalistycznych, czyli dotyczących wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy oraz związanych ze specyfiką działania danej firmy, wysokość dofinansowania to 45 proc. dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i 35 proc. dla firm dużych. Takie szkolenia są zazwyczaj zamknięte, a więc przygotowywane przez instytucję szkoleniową na zamówienie konkretnego przedsiębiorstwa. Tak więc pracodawca zapłaci tylko odpowiednio 20, 55 lub 65 proc. kosztów szkolenia, dzięki któremu osiągnie wymierne korzyści. Inwestowanie w rozwój pracowników pozwala na powierzanie kadrze bardziej odpowiedzialnych zadań. Właściciel małej firmy powinien zerwać z mitem, że zna się na wszystkim, i przekazać ludziom część swoich zadań. Daje to możliwość zajęcia się naprawdę istotnymi sprawami – wyznaczaniem strategii, rozwijaniem produktów i usług, pozyskiwaniem kluczowych klientów. Im bardziej kompetentni będą jego pracownicy, tym więcej będą w stanie zaoferować firmie, co przełoży się na jej rozwój i wzrost zysków. Kandydaci do pracy pytani przez rekrutujących o to, czego oczekują od firmy, odpowiadają często: możliwości rozwoju. Jeśli pracodawca stworzy taką szansę, może się okazać, że będzie to silniejszy element wiążący ich z firmą aniżeli np. wynagrodzenie. Inwestowanie w ludzi to sygnał dla nich, że w firmie jest dobrze, że chcemy, by było jeszcze lepiej.