Rada Ministrów przyjęła projekt przyszłorocznego budżetu. Minister finansów spodziewa się między innymi, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 2,5 procent.

Zbigniew Jagiełło w rozmowie z dziennikarzami przyznawał, że nie można liczyć na gwałtowny spadek bezrobocia. "Założenia makroekonomiczne są rozsądne, nie będzie jednak znacznej zmiany na rynku pracy" - powiedział Jagiełło.

Prezes PKO BP liczy jednak, że rozpoczynające się inwestycje w energetyce pobudzą polską gospodarkę. Zbigniew Jagiełło zwraca uwagę, na plany rozbudowy elektrowni w Opolu i Jaworznie, które mogą stworzyć kilkanaście tysięcy miejsc pracy. 

Projekt ustawy budżetowej zakłada, że deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 47,7 miliarda złotych. Dochody państwa mają wynieść przeszło 276,9 miliarda złotych, a wydatki nie będą wyższe niż 324,6 miliarda.