"Puls Biznesu" pisze, że przedmiotem protestu będą przepisy, dotyczące opodatkowania akcyzą olejów przeznaczonych na cele grzewcze. Ustawa o podatku akcyzowym nakazuje, by każdy, kto kupuje paliwo do ogrzewania domów, pisemnie deklarował, że zużyje je do tego celu.

Inicjator warszawskiego protestu - Komitet Koordynacyjny Dystrybutorów Lekkiego Oleju Opałowego - wskazuje, że dystrybutorzy tego paliwa często otrzymują kary wielokrotnie przewyższające wartość sprzedanego oleju. Karani są za błędy lub nieprecyzyjne informacje, które w fakturach podają nabywcy końcowi oleju opałowego. Według Polskiej Izby Paliw Płynnych, ponad tysiąc firm sprzedających olej do celów grzewczych jest przez to na skraju bankructwa.

Kilkuset przedsiębiorców z branży dystrybucji paliw ma dziś protestować pod Kancelarią Premiera, Sejmem i Ministerstwem Finansów.