Zmodernizowane pieniądze zaprezentowano dzisiaj w centrali NBP. W obiegu znajdą się w kwietniu przyszłego roku i sukcesywnie będą zastępować banknoty używane dzisiaj, które będą stopniowo wycofywane z rynku. – Ale obecnie funkcjonujące pieniądze zachowają swoją wartość bezterminowo – zapewnił Marek Belka, prezes banku centralnego. Podkreślił, że modernizacji banknotów nie będzie towarzyszyła zmiana projektu graficznego, ale większość wprowadzonych zmian będzie łatwo zauważalna dla użytkowników.

Wejście nowych banknotów do użytku poprzedzać będzie kampania informacyjna, prowadzona przez NBP oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, która na zlecenie banku zajmuje się drukiem pieniędzy. Koszt operacji oszacowano na 14 mln zł. – dotychczasowe banknoty są dobrze zabezpieczone a poziom ich fałszerstw jest niewielki. Zmiany wymusił jednak na nas postęp technologiczny – stwierdził prezes Belka.

więcej

Marek Belka, prezes NBP

źródło: youtube.com

Przedstawiciele banku centralnego poinformowali, że trwają też prace nad modernizacją banknotu o nominale 200 zł. Zatem w przyszłości także i on dostanie nowe zabezpieczenia, ale na razie nie określono terminu w jakim to nastąpi.