Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1% wzrostu w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa spadła o 2,1% w strefie euro i o 1,7% w całej UE. Konsensus dla strefy euro wynosił 0,1% spadku.