"To ma fundamentalne znaczenie z punktu stabilności systemu i skali funduszy, które byłyby przekazywane do zarządzania do OFE, a przez to skali i wartości samego biznesu. Ta informacja jest dla nas kluczowym elementem decyzyjnym do dalszych rozważań o nabyciu PTE Nordea" - powiedział ISBnews Papierski.

W jego ocenie, sam proces potwierdzania decyzji, wymagana aktywność klienta przy potwierdzeniu chęci pozostania w OFE jest rozwiązaniem, które może wprowadzić dużo zamieszania i ograniczyć tę skłonność.

Ministrowie finansów oraz pracy i polityki społecznej przedstawili trzy warianty zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i zapowiedzieli ich skierowanie do konsultacji społecznych. Następnie przewidywana jest ostateczna decyzja rządu i przygotowanie zmian prawnych, które - jak podkreślali ministrowie - nie oznaczają likwidacji OFE i wprowadzają możliwość dowolności w wyborze pomiędzy ZUS a OFE. 

W pierwszym wariancie OFE dostałoby zakaz inwestowania w państwowe papiery dłużne (ta część środków, którą dotąd inwestowano w obligacje zostanie przeniesiona na subkonta do ZUS). Wszystkie środki inwestowane by były na rynku kapitałowym. Drugi rekomendowany wariant zakłada pełną dobrowolność wyboru sposobu oszczędzania w II filarze emerytalnym, przy czym decyzja o przejściu do ZUS byłaby nieodwołalna (a ZUS zlecałby zarządzanie przejętymi akcjami np. TFI lub PTE). Trzeci wariant zakłada zasady dobrowolności wyboru podobne, jak w wariancie drugim (tzn. albo całe 19,52% składki trafia do ZUS, albo 17,52% - do ZUS, a 2% - do OFE), ale przyszły emeryt musiałby dodatkowo przekazywać równowartość 2% swojej składki dla OFE.

Wcześniej w czerwcu PKO BP poinformował, że przejmie od skandynawskiej grupy Nordea 99,21% akcji Nordea Bank Polska za 2.642 mln zł, 100% akcji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie za 180 mln zł oraz 100% akcji spółki leasingowo-faktoringowej Nordea Finance Polska za 8 mln zł.