Z uwagi na potrzebę dostosowania wielkości zatrudnienia do aktualnej wielkości kontraktacji, która w efekcie prowadzi do likwidacji stanowisk pracy, a także zważywszy na trudną sytuację ekonomiczną branży budowlanej, (…) zarząd przekazał w dniu 19 czerwca 2013 r. organizacjom związkowym działającym w spółce informację o wszczęciu procedury zwolnień grupowych w spółce" – czytamy w komunikacie spółki.

Rozwiązanie umów o pracę planowane jest do 30 kwietnia 2014 r. i dotyczyć będzie grupy pracowników nie większej niż 620 osób, podkreślono w informacji

Brak kontraktów, ludzie na bruk

"Liczba ta wynika z konieczności dostosowania poziomu zatrudnienia do wielkości niezbędnej do zrealizowania kontraktów obecnie znajdujących się w portfelu zamówień spółki. Może ona ulec zmniejszeniu na skutek pozyskania kolejnych zleceń, a także w rezultacie pozytywnej decyzji w sprawie realizacji kontraktu na budowę bloków energetycznych w Opolu" - czytamy dalej.

Mostostal Warszawa SA jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych.