Lenkiewicz sprawował funkcję podsekretarza stanu od 5 stycznia 2012 r. Odpowiadał za prywatyzację, m.in. spółek z branży rolno-spożywczej, transportowej, czy tzw. resztówek. 

W jego kompetencjach był także nadzór nad spółkami z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa (poniżej 25%).