W ujęciu rocznym odnotowano spadek o 0,8% w strefie euro oraz spadek o 0,4% w całej Unii.

Eurostat szacuje, że w IV kw. 2012 r. w całej UE zatrudnionych było 222,6 mln osób, w tym w strefie euro - 145,7 mln osób.