Z badania wynika, że na najbliższe trzy miesiące prognozy popytu formułowane przez jednostki z ponad połowy badanych sekcji usługowych są pesymistyczne, podobnie jak prognozy sprzedaży. W przedsiębiorstwach większości badanych sekcji zapowiadany jest wzrost cen.

"W czerwcu w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, choć mniej niekorzystnie niż w maju i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji - pozostała działalność usługowa. Najlepiej, podobnie jak w maju, ale mniej optymistycznie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, koniunkturę oceniają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano w komunikacie.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 27 (przed miesiącem plus 28). Poprawę koniunktury odnotowuje 32 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. (w maju odpowiednio 31 proc. i 3 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Kierujący firmami sygnalizują wzrost bieżącego i przyszłego popytu oraz sprzedaży. W konsekwencji oceny bieżące i prognozy dotyczące sytuacji finansowej są optymistyczne. Bieżące i przyszłe ceny mogą rosnąć nieco szybciej niż sygnalizowano w maju. W tej grupie jednostek w najbliższych trzech miesiącach dyrektorzy firm nie planują zmiany poziomu zatrudnienia" - napisano w komunikacie.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 6 (przed miesiącem plus 8). Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 9 proc. (w maju odpowiednio 15 proc. i 7 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z mniej optymistycznych prognoz popytu i sprzedaży oraz pesymistycznych, gorszych niż przed miesiącem przewidywań dotyczących sytuacji finansowej. Utrzymują się negatywne oceny popytu" - napisano w komunikacie.

Mimo że spadek bieżącej sprzedaży jest nieco mniejszy od zgłaszanego w maju, sytuacja finansowa jest oceniana nieznacznie gorzej niż przed miesiącem

Sygnalizowany jest większy niż w maju spadek bieżących i przyszłych cen. W tej grupie jednostek dyrektorzy firm nie planują zmiany poziomu zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach - dodano.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 6 (przed miesiącem minus 3). Poprawę koniunktury odnotowuje 14 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 20 proc. (w maju odpowiednio 15 proc. i 18 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z niekorzystnych prognoz popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Bieżący popyt oceniany jest nieco bardziej negatywnie niż w maju. Dyrektorzy firm zgłaszają dalszy spadek sprzedaży i pogorszenie sytuacji finansowej. Sygnalizowany jest niewielki wzrost zarówno bieżących, jak i przyszłych cen usług. Przedsiębiorcy przewidują zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników, nieco bardziej znaczące od zapowiadanego w maju" - napisano w komunikacie.