Gorszy wynik od Polski zanotowały cztery kraje: Litwa (62% wobec 57% rok wcześniej), Łotwa (58% wobec 55% rok wcześniej), Rumunia (49% wobec 47% rok wcześniej) oraz Bułgaria (45% wobec 44% rok wcześniej).

Najniższą (w Europie) część średniego unijnego PKB wypracowano w ub. roku w krajach pozostających poza UE - w Bośni i Hercegowinie (29%) oraz w Albanii (31%).

Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (274% średniej wobec 271% w 2010 r.), Holandia (131% wobec 133%) oraz Austria (129% wobec 126%).

W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 108% średniej dla Unii 27 państw i nie zmienił się w porównaniu do 2010 r.