Rating jest zgodny z oceną kraju. "Fitch Ratings przyznał euroobligacjom Republiki Polskiej o wartości 1,5 mld euro zapadającym w styczniu 2023 r. rating A-" - czytamy w komunikacie.

Fitch poinformował, że rating jest zgodny z ratingiem Polski, który ma perspektywę "stabilną". Ministerstwo Finansów poinformowało wcześniej że dokonano wyceny obligacji nominowanych w euro o zapadalności 19 stycznia 2023 r.

Wartość nominalna transakcji wyniosła 1,5 mld euro. Inwestorzy złożyli oferty zakupu obligacji o wartości blisko 4 mld euro. Emisja wyceniona została na 195 punktów bazowych powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 3,77%. Nabywcami obligacji są głównie podmioty z Niemiec (25%), Francji (16%), Polski (14%), Austrii (11%) i Azji (7%). Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje były banki: Barclays, Citigroup, Erste Group i ING. W styczniu Polska sprzedała 5-letnie euroobligacje - oferowane w ramach ponownego otwarcia papierów - za 750 mln euro.

Inwestorzy złożyli oferty zakupu obligacji o wartości 1,3 mld euro. Ponowne otwarcie emisji wyceniono na 237 punktów bazowych powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 4,121%.

Pierwsza transza tych obligacji została sprzedana w marcu 2010 r. (o wartości 1,25 mld euro) przy rentowności 3,852%.