"Francja zobowiązała się wobec swoich partnerów do zredukowania deficytu do 4,5 proc. w 2012 roku (...) i do 3 proc. w 2013 roku. Osiągniemy te cele" - zapewnił Moscovici w telewizji France 2. "Możemy je osiągnąć w całości bez drastycznych cięć oszczędnościowych" - dodał.

Moscovici zapowiedział, że na początku lipca, po gruntowym zapoznaniu się ze stanem finansów publicznych państwa, rząd Francji skieruje do parlamentu projekt nowelizacji budżetu. Ustawa będzie opierać się na wzroście dochodów, wynikającym przede wszystkim ze wzrostu podatków, oraz częściowo z ograniczenia wydatków rządowych.

Deficyt budżetowy Francji powinien zostać obniżony zgodnie z unijną procedurą o nadmiernym deficycie do 3 proc. PKB w przyszłym roku. Komisja Europejska oceniła niedawno, że gospodarka Francji traci konkurencyjność.