"Minister Skarbu Państwa (...) zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia 866 235 akcji zwykłych imiennych (...) o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 42,48 proc. kapitału zakładowego spółki pod firmą "WARS" S.A. z siedzibą w Warszawie" - poinformował w piątek resort na swojej stronie internetowej.

Resort skarbu już kilkakrotnie zapraszał inwestorów do negocjacji w sprawie kupna walorów Warsu - ostatnio jesienią 2009 r. i dwukrotnie na wiosnę 2011 r. Akcji spółki jednak nie sprzedano. W 2009 r. jedyną ofertę wiążącą złożyło PKP Intercity, a po kolejnych zaproszeniach chętnych nie było.

Skarbu Państwa posiada 49,98 proc. akcji spółki. Pozostałe 50,02 proc. jest własnością PKP Intercity.

Wars jest spółką zajmującą się obsługą wagonów gastronomicznych, a także sypialnych i kuszetek. PKP Intercity poza tym, że jest większościowym udziałowcem spółki, to jeszcze dzierżawi Warsowi wagony i jest również głównym odbiorcą jego usług.

Poza działalnością kolejową, Wars planuje rozwijać także inne formy aktywności. Spółka ma dwie stacjonarne restauracje w Warszawie - Green Patio i Piada Bar, które mają być zalążkami przyszłych sieci gastronomicznych, funkcjonujących pod takimi nazwami.