Tak  wynika z comiesięcznej analizy sytuacji rynkowej. Ministerstwo szacunków dokonało po serii danych za okres styczeń-wrzesień,

Podtrzymano prognozę wzrostu PKB w 2011 r. na poziomie 4 proc.