65 proc. ankietowanych oceniło, że przyjęcie euro będzie miało negatywny wpływ na sytuację ich gospodarstwa domowego, dla 14 proc. nie będzie miało wpływu, 10 proc. uważa, że będzie to wpływ pozytywny. 11 proc. respondentów nie potrafiło ocenić tej kwestii.

Z kolei niemal połowa - 49 proc. - ankietowanych dostrzega możliwość negatywnego wpływu przyjęcia wspólnej waluty na polską gospodarkę. Przekonanych o potencjalnie korzystnych następstwach jest 22 proc., 18 proc. nie potrafiło się wypowiedzieć w tej sprawie, a 11 proc. uważa, że zmiana waluty nie będzie miała wpływu na gospodarkę Polski.

36 proc. ankietowanych jest zdania, że Polska powinna przyjąć euro najwcześniej w 2015 r. Niemal taki sam odsetek - 35 proc. - uważa jednak, że Polska nie powinna przyjmować euro nigdy. Za wejściem do strefy euro do roku 2014 jest 10 proc. badanych, a 19 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Sondaż TNS OBOP został przeprowadzony w dniach 13-16 października 2011 r. na reprezentatywnej, losowej 1005-osobowej ogólnopolskiej próbie osób od 15. roku życia.