W praktyce ma to wyglądać w ten sposób, że średnie i duże przedsiębiorstwa ubiegające się o kredyt w BGK, poręczenie ARP otrzymają od ręki. Do tej pory firmy, które chciały otrzymać poręczenie Agencji, zgłaszały się do ARP, która przed jego udzieleniem musiała zweryfikować kredyt. To wydłużało całą procedurę. Przedstawiciele Agencji deklarują, że teraz ma to wszystko trwać krócej.

Jeżeli firma zgłosi się do ARP po gwarancję, Agencja zaproponuje jej zaciągnięcie kredytu w BGK. Ma to upowszechnić i ułatwić dostęp do finansowania.

Dzięki zawartej z BGK umowie, możliwości udzielania poręczeń przez Agencję mają się zwiększyć.

Agencja udziela przedsiębiorcom pożyczek i poręczeń od 1991 r., głównie ze środków własnych. Do tej pory udzieliła ponad 730 pożyczek na łączną kwotę 3,4 mld zł. Co roku zwiększa skalę swojej działalności w tym zakresie - na koniec 2008 r. saldo brutto pożyczek udzielonych przez ARP wynosiło 200 mln zł, natomiast w tym roku planowane jest na poziomie 1 mld 40 mln zł. Od 1991 r. ARP zawarła również 78 umów poręczenia lub gwarancji na kwotę około 869,6 mln zł, 107,9 mln dolarów oraz 32,3 mln euro.

W 2010 r. ARP wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.