"Podsumowując jednym zdaniem wyniki tegorocznej edycji raportu Banku Światowego "Doing Business" - świat nam ucieka. W większości kategorii, które są brane pod uwagę przy sporządzaniu rankingu nic lub niewiele się zmieniło, a i tak spadamy. W kategorii rozpoczynania działalności zajęliśmy w tegorocznym zestawieniu 126. pozycję. Przed rokiem byliśmy na 115. miejscu. Spadek zanotowaliśmy też m.in. w kategorii uzyskiwania pozwoleń na budowę - w tym roku zajęliśmy 160. pozycję. Rok wcześniej byliśmy na 159. miejscu.

W czasie takiego kryzysu jaki mamy obecnie, kiedy nie ma szans na to, aby korzystać z pieniędzy publicznych na wspieranie wzrostu gospodarczego, naturalną drogą, aby poprawiać wzrost gospodarczy jest polepszanie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Jak widać duża liczba krajów to zrozumiała, natomiast do nas ciągle to nie dociera.

W kategorii dostęp do kredytów, czyli tej kategorii, która uzależniona jest od sektora prywatnego, jesteśmy w czołówce (Polska zajęła 8. miejsce na 183 sklasyfikowane kraje). Ten parametr jest z roku na rok poprawiany. Sektor prywatny umie dopasować się i utrzymać odpowiednie warunki, mimo trudności na rynku finansowym.

Natomiast w tych kategoriach, które zależą od administracji i polityków okazuje się, że jest totalna niemoc i brak zrozumienia. Jeśli nie uda się tego szybko poprawić, to możemy zapomnieć o zielonych wyspach, że będziemy w stanie otrzymać miejsca pracy i że będziemy się rozwijać".