Zrewidowana prognoza zostanie ogłoszona w czwartek.

Powodami korekty są pogarszająca się światowa koniunktura oraz trwające wciąż zaburzenia na rynkach finansowych, które mają wpływ również na realną gospodarkę.

Także czołowe niemieckie instytuty badań ekonomicznych skorygowały znacznie w dół swe prognozy przyszłorocznego wzrostu. Placówki te spodziewają się, że produkt krajowy brutto Niemiec zwiększy się w 2012 roku o 0,8 proc., podczas gdy w roku bieżącym o 2,9 proc. Wiosenne prognozy analityków zakładały dwuprocentowy wzrost PKB w przyszłym roku.