Bez uwzględniania czynników sezonowych, na rachunku obrotów bieżących deficyt w sierpniu wyniósł 6,3 mld euro, wobec deficytu 2,0 mld euro w poprzednim miesiącu, po korekcie - podał EBC.