"Na dzisiaj wszystko wskazuje, że deficyt budżetowy w tym roku będzie niższy niż 30 mld zł" - powiedziała PAP osoba z resortu finansów pragnąca zachować anonimowość.

"Dochody budżetu są wyższe niż prognozowano, jeśli chodzi o wydatki to kształtują się one poniżej planu i w całym roku będą na pewno zrealizowanie niżej niż założono" - dodała.

W ustawie budżetowej założono, że deficyt w 2011 roku wyniesie maksymalnie 40,2 mld zł.

Przedstawiciele resortu finansów wielokrotnie deklarowali, że w tym roku planowane wykonanie budżetu będzie na poziomie około 30 mld zł.